Drzewo Genealogiczne Rodziny Najdychor vel Najdyhor

Indeks alfanumeryczny według
Nazwiska : A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U W V Z Ź Ż Inne
Imienia : A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U W V Z Ź Ż Inne
Pokaż: Wszystkie osoby Kobiety Mężczyzn Żyjących Zmarłych

Lista osób, których nazwisko rozpoczyna się na literę [P] Indeks alfabetyczny [P]8

1PASZKIEWICZ MARIA z d. CHWEDORUK    
2PASZKOWSKA IWONA z d. NAJDYHOR 1968 r.    
3PAŹDZIOR IRENA     
4PAŹDZIOR LUCYNA z d. KOZIEJ     
5PAŹDZIOR MAŁGORZATA     
6PAŹDZIOR NIEZNANE     
7PAŹDZIOR SYLWESTER     
8PŁODOWSKA BOŻENA z d. NAJDYCHOR 1961 r.    
© 2006 - Krzysztof Najdychor
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C