Pablo Software Solutions
© 2006 - Krzysztof Najdychor
krzysztof@najdychor.cal.pl
DRZEWO GENEALOGICZNE RODZINY 
NAJDYCHOR  vel  NAJDYHOR
To kim jesteś i czego dokonaleś,
jest nieskończenie ważniejsze
od tego, co posiadasz
- Phil Brosmans
DRZEWO GENEALOGICZNE RODZINY 
NAJDYCHOR  vel  NAJDYHOR

Poniższa historia przedstawia dzieje gałęzi Najdyhorów wywodzących się z miejscowosci Rowiny

Niniejsze dzieje przedstawiam w oparciu o książkę autorstwa Pana Dariusza Tarasiuka pod tytułem
"WISZNICE - dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku".

Korzenie mojej linii wywodzą się z miejscowości Rowiny, gmina Wisznice w województwie lubelskim. W latach około 1790 r. dobra wisznickie (miedzy innymi Rowiny, Stasiówka, Żeszczynka, folwark Żulawy, folwark Curyn) należały do Sapiehów. Ludność zamieszkującą nazywano "Rusinami", w większości wyznania greckokatolickiego z czasem przechodzącego na wiarę katolicką. (fragment mapy z 1930 r.) Dane jakie się zachowały, pozwalają określić najstarszego przodka, Tomasza Najdyhora , który urodził się około 1790 r. w Rowinach, gdzie żył i zmarł około 1862 roku.

Po uwłaszczeniu chłopów (wg danych z 1846 r.) Tomasz Najdyhor posiadał gospodarstwo o powierzchni 34 morgi (1morga=0,56 ha) wraz z budynkami tj.dom, chlew, oborę, stodołę, szopę i spichlerz. Wszyscy włościanie wówczas byli zobowiązani do odbywania pańszczyzny, daniny na rzecz dworu, między innymi Tomasz Najdychor był oczynszowany i płacił dziedzicowi rocznie 24 rb. Życie w ówczesnym okresie było bardzo ciężkie, spotęgowane różnego rodzaju chorobami oraz klęskami głodu. Synowie Tomasza tj. Stefan i Karol również zamieszkiwali we wsi Rowiny, natomiast ich potomkowie tzn. synowie i wnukowie dali początek nowym liniom:

Jak widzimy powyżej brakuje nam nadal kilku lini wywodzących się od Tomasza Najdychora (ponadto nic nie wiemy o rodzeństwie Tomasza). Będę wdzięczny za kontak z osobami/kuzynami z kierunku miejscowości Rowiny, Dawidy, Wisznic i Curyna

PODZIĘKOWANIE

Dziękuję bardzo Panu Dr historii Dariuszowi Tarasiukowi zamieszkałemu w Lublinie za dostarczenie danych o moich przodkach, oraz za uzyskane informacje o ich życiu z książki autorstwa Pana Dariusza pod tyt. „WISZNICE - dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku”

data ostatniej aktualizacji strony to 27.01.2008
statystyki www stat.pl