Drzewo Genealogiczne Rodziny Najdychor vel Najdyhor

NAJDYCHOROWIE - LINIA -STASIÓWKA - KOZŁY - ZIELONA GÓRA

Drzewo przodków

- 1 NAJDYCHOR PIOTR (1880 r. - +1976 r.) 
  - 2 NAJDYCHOR ANDRZEJ lub KAZIMIERZ ( - ) 
- 3 NAJDYCHOR NIEZNANE /NIEZNANE/ ( - ) 

Drzewo potomków

- 1 NAJDYCHOR PIOTR (1880 r. - +1976 r.) 
  + NAJDYCHOR KAROLINA /GŁOWACKA/ ( - )  zw
  - 1.1 NAJDYCHOR JAN (1903 r. - +1980 r.) 
  + NAJDYCHOR MARIA /DANILUK/ ( - )  zw
  - 1.1.1 KAMIEŃSKA HALINA /NAJDYCHOR/ (1931 r. - ) 
  + KAMIEŃSKI NIEZNANE ( - )  zw
  - 1.1.1.1 KAMIEŃSKA BEATA ( - ) 
- 1.1.1.2 KAMIEŃSKI KAROL ( - ) 
- 1.1.2 NAJDYCHOR TADEUSZ (1934 r. - ) 
  + NAJDYCHOR REGINA /NIEZNANE/ ( - )  zw
  - 1.1.2.1 NAJDYCHOR ELWIRA ( - ) 
- 1.1.2.2 NAJDYCHOR JERZY ( - ) 
  + NAJDYCHOR NIEZNANE /NIEZNANE/ ( - )  zw
  - 1.1.2.2.1 NAJDYCHOR MAJA ( - ) 
- 1.1.2.2.2 NAJDYCHOR JULIA ( - ) 
- 1.2 LUTKIEWICZ STANISAWA /NAJDYCHOR/ (1905 r. - +1964 r.) 
  + LUTKIEWICZ GLEB ( - +1941 r.)  zw
  - 1.2.1 CZURYŁO IRENA /LUTKIEWICZ/ ( - ) 
  + CZURYŁO MARIAN ( - )  zw
  - 1.2.1.1 CZURYŁO KRZYSZTOF ( - ) 
- 1.2.1.2 JAKUBOWSKA MAŁGORZATA /CZURYŁO/ ( - ) 
- 1.2.2 LUTKIEWICZ ZENON (1941 r. - ) 
  + LUTKIEWICZ OTYLIA /NIEZNANE/ ( - )  zw
  - 1.2.2.1 LUTKIEWICZ URSZULA ( - ) 
- 1.2.2.2 LUTKIEWICZ BEATA ( - ) 
- 1.2.2.3 LUTKIEWICZ IZA ( - ) 
- 1.3 KOZIEJ WŁADYSŁAWA /NAJDYCHOR/ ( - +) 
  + KOZIEJ KAZIMIERZ ( - )  zw
  - 1.3.1 KOZIEJ JERZY ( - ) 
- 1.3.2 PAŹDZIOR LUCYNA /KOZIEJ/ ( - ) 
  + PAŹDZIOR NIEZNANE ( - )  zw
  - 1.3.2.1 PAŹDZIOR MAŁGORZATA ( - ) 
- 1.3.2.2 PAŹDZIOR IRENA ( - ) 
- 1.3.2.3 PAŹDZIOR SYLWESTER ( - ) 
- 1.4 NAJDYCHOR JÓZEF ( - +) 
- 1.5 WESOŁOWSKA MARIA /NAJDYCHOR/ ( - +) 
  + WESOŁOWSKI NIEZNANE ( - )  zw
  - 1.5.1 WESOŁOWSKI GERARD ( - ) 
- 1.5.2 WESOŁOWSKA MARIA ( - ) 
- 1.5.3 WESOŁOWSKA ELŻBIETA ( - ) 
- 1.6 NAJDYCHOR JANINA ( - +) 
- 1.7 NAJDYCHOR BOLESŁAW ( - +) 
  + NAJDYCHOR JANINA /NIEZNANE/ ( - )  zw
  - 1.7.1 MALCHEREK IRENA /NAJDYCHOR/ ( - ) 
- 1.8 NAJDYCHOR BRONISŁAW (1915 r. - +1992 r.) 
  + NAJDYCHOR JANINA /KONDRACKA/ (1914 r. - +1999 r.)  zw
  - 1.8.1 MAZUREK ELŻBIETA /NAJDYCHOR/ (1944 r. - +1991 r.) 
- 1.8.2 NAJDYCHOR AUGUST (1939 r. - ) 
  + NAJDYCHOR DANUTA /RAFIŃSKA/ (1951 r. - )  zw
  - 1.8.2.1 NAJDYCHOR PRZEMYSŁAW (1976 r. - ) 
  + NAJDYCHOR MONIKA /KIEROŃSKA/ (1980 r. - )  zw
  - 1.8.2.1.1 NAJDYCHOR HUBERT, MIKOŁAJ (2004 r. - ) 
© 2006 - Krzysztof Najdychor
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C